LA NOSTRA HISTÒRIA

Som portadors de la Passejà de tot el veïnat del nostre poble. I per eixe camí, de defendre i mantindre la festa, nosaltres fem festa

L’any 1989 va nàixer l’Associació Cultural Amics de la Passejà de Quart de Poblet, un grup d’homens i dones que ens reconeixem entre nosaltres mateixa com amics. Ara som 106 dones i homens, de totes les edats, units només per l’estima d’allò que és nostre. Units per la festa que ens identifica com a quarters.

El nostre interés és mantindre i dignificar una festa on participem com a col·lectiu. Una festa de 300 anys, celebrada des de l’any 1723 cada 9 de juny: La Passejà de Sant Onofre. Declarada Festa d’Interés Turístic Autonòmic. Així, amb eixe esperit de fer la festa de tots i totes, et convidem a que ens conegues i a que estimes al nostre poble, la nostra terra i la nostra gent.

*

LA HISTÒRIA DE LA PASSEJÀ

La nostra activitat fonamental se centra en la Passejà de Sant Onofre. Una festa que volem que tinga cada vegada més presència als nostres carrers i més significat per als quartans i per a qualsevol que es relaciona amb el nostre poble i la nostra cultura.

1723 – L’origen De La Passejà

En un poble sota el domini feudal dels monges de Poblet queden registrades les festes.
Festes patronals organitzades en setembre de forma popular per les clavaries que i festes institucionals on l’Ajuntament de Quart corria amb les despeses dels actes religiosos.
Aquestes últimes eren en honor a Sant Antoni, Sant Josep, Sant Roc i, especialment, a Sant Onofre al 10 de Juny.

2023 – 300 Aniversari

Iniciem el 300 aniversari de la Passejà de Sant Onofre amb activitats per a tot el poble. Ens esperen traques, exposicions, correfocs, batucades i molt més. Vine a descobrir el nostre Quart de Poblet.

*

LA IDENTITAT DE LA PASSEJÀ

La essència de la Passejà és una processó votiva, on el poble de Quart, representant pel seu Ajuntament i veïnat, rendix homenatge al Sant patró per la seua intercessió, passejant-lo a la nit de la vespra de la seua festa amb llums de coets.

El pas del temps ha anat configurant una sèrie d’elements que caracteritzen la festa fent-la peculiar i senya d’identitat pròpia de Quart de Poblet:

Sant Onofre

Passegem al nostre patró pels carrers de Quart de Poblet

Participació popular

L’Ajuntament i els veïns acompanyem a Sant Onofre darrere l’anda

Música

L’acte obreix amb els grup de tabal i dolçaina i la banda de música tanca animadament la nostra festa

Foc & pòlvora

Les rodes de foc il·luminen la passejà i les files de coeters encapçalen la processó utilitzant tenalles de fusta per mantindre les lluminàries i coets

LA LLEGENDA DE LA PASSEJÀ

Conten els majors que al finalitzar la primavera de 1723 la situació del llauradors de Quart de Poblet, que eren la majoria del habitants del poble, era desesperada. Hi havia una gran sequera i el mesos de pluja havien passat sense deixar quasi aigua. El riu, a més a més, a penes duia un poc de líquid, i les séquies feia dies que no portaven aigua. Per aixó, quan en la nit del 9 de Juny s’arremolinaren els núvols de tempesta, en moltes cases començaren a donar gràcies a S. Onofre per haver sentit les seues peticions i no haver abandonat als seus fills de Quart en eixa situació anguniosa. Però l’alegria de seguida es convertí en un crit de desesperació quan començaren a caure als carrers del poble grosses pedres de granis: Si les collites estaven debilitades, aquella pedra seria la perduda completa de tot i l’inici d’una temporada de fam. Els llauradors, ixqueren a plena nit als camps per tractar de salvar el que es poguera. Allí, a l’horta, s’adonaren que mentres al poble continuava caiguent la pedra, als camps només plovia aigua beneficiosa.
De seguida, entengueren que això era una senyal de la protecció del seu patró S. Onofre i, correguent, es concentraren a la porta de la ermita, i obriguent les portes, tragueren l’anda de vell Sant per agrair-li, en processó de traques d’alegria, la seua intervenció miraculosa.

CELEBREM JUNTS 300 ANYS DE LA PASSEJÀ