COMUNICAT AMICS DE LA PASSEJÀ

 COMUNICAT AMICS DE LA PASSEJÀ

Davant els  diferents comentaris tant de paraula com a les xarxes socials, així com crítiques obertes que poden ser mal interpretades, Els Amics de la Passejà volem deixar clar que:

 En tota festa hi ha tres parts:

 -els ciutadans que ixen al carrer a participar i veure la festa.

-els membres de l’associació que gestiona la festa amb el seu treball i diners propis.

-els proveïdors, en este cas fonamentalment pirotècnics, que són contractats i, a canvi, cobren uns diners pel seu treball i els seus productes adequats a les  necessitats del moment.

Ah! I en el nostre cas particular, l’Ajuntament de Quart de Poblet, que sempre ha confiat en l’associació i ens ha ajudat en tot allò que hem necessitat per  fer la festa gran.Gràcies a tot aquest treball fet pels Amics de la Passejà, l’Ajuntament de Quart i, com no, al poble de Quart de Poblet, la Passejà de Sant Onofre és  Festa d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana.

A més, els Amics de la Passejà hem treballat des de fa anys per a adequar-se a la normativa vigent ITC18. Sense esta adequació a la normativa que ens vé d’Europa, cap festa relacionada amb els artificis pirotècnics pot celebrar-se. És a dir, la nostra passejà, declarada d’Interés Turístic i amb més de 280 anys d’història, podia haver desaparegut.

 Al ser el primer any d’entrada en vigor de la norma, hem hagut de prendre decisions amb rapidesa i de la manera més eficaç possible. Encara així, hi ha hagut un risc molt alt de que enguany no es celebrara la passejà. Per tant, s’ha treballat per a aconseguir l’objectiu principal amb la millor voluntat, encara que açò no signifique una garantia d’èxit. Però, sincerament, els membres dels Amics de la Passejà creiem que tot ha eixit bé.

 En el moment de prendre decisions, només teníem al nostre abast una pirotècnia que ens puguera abastir dels  coets que utilitzem dins del termini i la forma escaient. A hores d’ara ens alegrem de que cada vegada més empreses s’estiguen sumant a les disposicions vigents i, per tant, tinguem més opcions on poder triar, perquè això va en benefici de la festa que és el nostre únic objectiu.

Per acabar ens agradaria afegir que, per descomptat, la passejà de Sant Onofre es mereix més. Mai es farà prou. Nosaltres ho sabem de primera mà, nosaltres que portem 25 anys sense interrupció treballant per que la nostra festa continue.

 Amics de la Passejà 

Juliol 2013

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 COMUNICADO AMICS DE LA PASSEJÀ

Ante diferentes comentarios tanto de palabra como en las redes sociales, así como críticas abiertas que pueden ser mal interpretadas, Amics de La Passejà quiere dejar claro los siguientes puntos:

 En toda fiesta hay tres partes:

-Los ciudadanos que salen a la calle a participar y ver la fiesta.

-Los miembros de la asociación que gestionan la fiesta con su trabajo y dinero.

-Los proveedores, en este caso fundamentalmente pirotécnicos que son contratados y, a cambio, cobran un dinero por su trabajo y sus productos adecuados a nuestras necesidades del momento.

 Ah! Y cómo no! En nuestro caso el Ayuntamiento de Quart de Poblet que siempre ha confiado y nos ha ayudado en todo lo que hemos necesitado para hacer la fiesta grande. Por ello, hoy por hoy, es considerada Fiesta de Interés Turístico de la Comunitat Valencians, gracias al trabajo y a la participación de todo el pueblo.

 Amics de la Passejà ha trabajado desde hace años para adecuarse a la normativa vigente ITC18, norma que fue trabajada y peleada principalmente por iniciativa ciudadana. Pocos profesionales se suman a esta labor. Sin esta adecuación normativa que nos vendía Europa, ninguna fiesta relacionada con el disparo de artificios pirotécnicos hubiera podido celebrarse. Es decir, nuestra passejà, declarada de Interés Turístico y con más de 280 años de historia, hubiera desaparecido.

Al ser el primer año de entrada en vigor de la norma, hemos tenido que tomar decisiones con rapidez y lo más eficaces posible. Aún así, ha habido un riesgo muy alto de que este año no se celebrase la passejà. Por tanto, se ha trabajado para conseguir el objetivo principal con la mejor voluntad, lo mejor posible aunque esto mismo no sea una garantía de éxito. Pero sinceramente los miembros de Amics der la passejà creemos que todo ha salido bien.

En el momento de tomar decisiones, sólo teníamos a nuestro alcance una pirotecnia que nos pudiera abastecer de nuestros cohetes en tiempo y forma. A día de hoy nos alegramos de que cada vez más tengamos más opciones donde poder elegir, porque ello va en beneficio de la fiesta que es nuestra única finalidad.

Para finalizar nos gustaría añadir que, por supuesto, la passejà de Sant Onofre se merece más, nunca se hará lo suficiente. Nosotros lo sabemos de primera mano, nosotros que llevamos 25 años sin interrupción trabajando por nuestra fiesta.

 Amics de la Passejà

Juliol 2013

Publicaciones Similares