· ·

Festa d’Interés Turístic Autonòmic

El 9 de maig, a un mes de celebrar la Passejà de Sant Onofre del 300 Aniversari, va eixir publicar en el D.O.G.V. la Resolució de Presidència de la Generalitat. Un orgull que ens situa com una de les festes tradicionals més rellevants del territori de la comunitat. Tothom és benvingut a celebrar en nosaltres la Festa…