|

Festa d’Interés Turístic Provincial

El 12 de abril, en el diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8272/12.04.2018 ha publicat que la Passejà de Sant Onofre ja és Festa d’Interés Turístic Provincial de la Comunitat Valenciana.